Interfacedesign Webdesigner

Wat ga ik leren?

Elk communicatieproject start bij het opmaken van een zo volledig mogelijke inventaris van doelgroepen, thema's en inhouden. De curist gaat verschillende fasen toepassen bij het tot stand komen van een website. De informatie die op een site geplaatst wordt, moet geordend zijn in logische groepen. Aan de hand van het scenario/storyboard en via een organigram wordt een doordachte en eenvoudige navigatiestructuur ontwikkeld, rekening houdend met de bruikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid. De interfacedesigner heeft naast een grafische ervaring ook gevoel voor interactie. Binnen het totale websiteconcept zorgt hij voor oriëntatie en interactieve overzichtsschermen en structuurbuttons.

  • Een synopsis opstellen
  • Een scenario en draaiboek opstellen
  • Een werkplan opstellen
  • De werkzaamheden bijsturen
  • Een storyboard concretiseren
  • Onder begeleiding analyseren hoe materiaal aan te passen
  • De verschillende vormen van kwaliteitscontrole analyseren.

Contact

Heb je nog vragen? Ga dan naar het contactformulier

Inschrijven

Dit kan via het inschrijvingsformulier